Regulamin

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r.) Usługodawca jest zobowiązany do umieszczenia na
stronie www, spełniającej rolę Internetowego punktu handlowego, w którym prowadzona jest
sprzedaż, następujących informacji:
1. Pełna nazwa, adres siedziby głównej oraz numer NIP firmy.
2. Dane teleadresowe miejsca pełniącego rolę biura obsługi Klienta, jeżeli ta działalność
prowadzona jest poza siedzibą Usługodawcy (adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-
mail).
3. Cennik (jeżeli cena podana jest w walucie obcej, obok powinna być umieszczona cena w
walucie polskiej).
4. Logo Dotpay (graficzna informacja wskazująca instytucję finansową odpowiadającą
z bezpieczne rozliczanie transakcji) .
5. Regulamin sprzedaży, który określa w szczególności:
a. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (szczegółowy opis
np. wygląd, rozmiar, itp.);
b. określenie warunków i możliwości dokonania przez Klienta zwrotu zamówionych
towarów i reklamacji;
c. ograniczenia w dostarczaniu towarów (np. ograniczenia w rozmiarze towaru,
ograniczenia w obszarze, na jaki towary są dostarczane, itp.);
d. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
e. Informację: „Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl”.